belgianbiblestudents.wordpress.com
God die Almachtige Geest die geen mens kan zien
“In het begin schiep God de hemel en de aarde. {-(1:1-3) In het begin schiep God de hemel en de Aarde…god zei / Ook mogelijk is de vertaling: ‘In het begin toen God de hemel en de aarde schiep [ … …