belgianbiblestudents.wordpress.com
Die helper, die heilige gees sal julle alles leer en julle herinner
26 Maar die helper, die heilige gees, wat die Vader in my naam sal stuur, dié sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek julle vertel het.+ * Die heilige gees [sal] julle herinner aan …