belgianbiblestudents.wordpress.com
De heilige geest zal alle dingen welke gezegd zijn in herinnering terugbrengen
26 Maar de helper,* de heilige geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, die* zal U alle dingen leren en alle dingen welke ik U heb gezegd, in UW herinnering terugbrengen.+ * de helper Of: „de t…