belgianbiblestudents.wordpress.com
Altijd verheugend zonder ophouden biddend
16 Verheugt U altijd.+ 17 Bidt zonder ophouden.+ 18 Brengt in verband met alles dank.+ Want dit is ten opzichte van U de wil van God in eendracht met Christus Jezus. 19 Dooft het vuur van de geest …