belgianbiblestudents.wordpress.com
Teken van authenticiteit of goddelijke backing
In het voorgaande artikel “In Talen sprekend” hebben wij aangehaald dat het in tongen spreken kwam door de genadegave van Gods Heilige Kracht, de Heilige Geest die zich had uitgestort o…