belgianbiblestudents.wordpress.com
Op de Dag van het Pinksterfeest
2 In de loop van de dag van het pinkster[feest]{1} nu waren zij allen op dezelfde plaats bijeen, 2 en plotseling kwam er uit de hemel een gedruis als van een voortgestuwde, stevige bries, en het ve…