belgianbiblestudents.wordpress.com
Na de sabbat na Pesach, de verrijzenis van Jezus Christus
* “1 Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria Magdalena, Maria de moeder van Jakobus, en Salome welriekende kruiden om Hem te gaan balsemen. 2 Op de eerste dag van de week, heel vro…