belgianbiblestudents.wordpress.com
Gevangenneming en terechtstelling van Christus Jezus
* “54 En zij grepen Hem en leidden [Hem] [weg], en brachten Hem in het huis des hogepriesters. En Petrus volgde van verre. 55 En als zij vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal, en zij te …