belgianbiblestudents.wordpress.com
Dienstknecht voor velen terwille van de waarheid van God
* “35 En Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen bij Hem en zeiden tot Hem: Meester, wij zouden willen dat U ons doet wat wij ook van U vragen. 36 Hij nu zei tot hen: Wat wilt u dat Ik u…