belgianbiblestudents.wordpress.com
De Gezalfde en de eerste dag van de feestperiode van Ongezuurde Broden
* “13 Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ 14 Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Eli…