belgianbiblestudents.wordpress.com
14 Nisan een dag om te herinneren #4 Een Gedood Lam
De dag dat het Lam werd gedood 14 Nisan was de dag dat het zuurdesem werd uit gezet, en de dag dat de ‘Passover’ of Pascha lammeren werden gedood, in de late namiddag – op hetzelfde ogenblik dat Je…