belgianbiblestudents.wordpress.com
14 Nisan een dag om te herinneren #3 Voor het Overgangsfeest
Vlak vóór het festival van Pesach De discipelen van de Messias waren wijze, intelligente, geschikte mensen – die speciaal door de Gezondene van God, de Messias, zelf werden verkozen om aposte…