belgianbiblestudents.wordpress.com
14 Nisan een dag om te herinneren #2 In Jezus tijd
Twee dagen vóór Pascha Twee dagen nadat Jezus op de Olijfberg tegenover de tempel zat en Petrus, Jakobus, Johannes, en Andreas hem persoonlijk hadden gevraagd om hen te vertellen wanneer de dingen …