belgianbiblestudents.wordpress.com
Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #12 Anabaptisten
Anabaptisten De Lyonese koopman, Petrus Waldo (of Waldus, ook Valdez)(ca. 1140-1206) las in het evangelie volgens Mattheus 19:21 dat Jezus een rijke jongeman opdraagt al zijn bezit te verkopen ten …