belgianbiblestudents.wordpress.com
Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen. #9 Controverse betreft doop
Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen. Afstandelijken, donatisten en arianen. Doopsel. In de periode van de joodse diaspora na de Babylonische ballingschap (586-538 v. Chr.) kwam het …