belgianbiblestudents.wordpress.com
Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #8 Concilie van Constantinopel
Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen. Concilie van Constantinopel De Britse historicus H. G. Wells suggereerde dat Constantijn politiek en autocratie invoerde in een reeds sterk verd…