belgianbiblestudents.wordpress.com
Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #7 Afstandelijken, donatisten en arianen
Uit het vorige artikel (Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen. – Constantijn de Grote) kon u opmaken dat doorheen de jaren de leerlingen van Jezus en hun opvolgers meer en meer …