belgianbiblestudents.wordpress.com
Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen. #2 Broeders
Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen. Broeders. Broeders werden aanschouwd zij die van dezelfde ouder of ouders afstammende mannelijke persoon; in het Hebreeuws ´ach en in het Grieks…