beleske.com
"Zona Zamfirova" Stevan Sremac
Neizmerno bogatstvo koje je Hadži Zamfir posedovao, nije se ogledalo samo u materijalnim stvarima; imao je divne kćerke , ali je Zona bila najlepša.