belegbg.wordpress.com
Zašto: Fantastika: Renar
Kada posle čitanja zatvorimo naučno fantastični roman, više ne vidimo stvari na isti način. Moris Renar