belegbg.wordpress.com
Zašto: Fantastika: Renar
Zamišljajući šta bi se sve moglo dogoditi, možemo bolje razumeti šta se događa. Moris Renar