belegbg.wordpress.com
Grasijan: Vrelo mudrosti
Nema veće vlasti od one nad samim sobom i nad svojim slabostima. Brini se da ostaneš uvek potreban svakome, pa i krunisanoj glavi. Voda dobija dobra ili loša svojstva onih slojeva kroz koje teče, a…