belegbg.wordpress.com
Tamara Lujak: F haiku
9. Konjska glava U Konjskoj glavi metež je pravi – Novo sunce se rađa. Zbornik radova konferencije „Razvoj astronomije kod Srba VI“, str. 959, Beograd, 2010.