belegbg.wordpress.com
Zašto: Bajka: Spasojević
Bajka, kao profanisani mit, jeste zaustavljanje sveta i određenih datosti; prekoračenja datosti, koja su omogućena pojedinim junacima, uvek su u službi vraćanja na postojeće datosti. Predrag Spasoj…