bekamasysyifaholistik.com
Doa Agar Sembuh Dari Sakit
Allahumma Rabban naas Adzhibil ba’sa Isyfi! Antasy Syaafi’ Laa syifaa-a illaa syifaa-uk Syifaa-an laa yughaadiru saqaman