bejatikoran.com
Shinta Angraeni Ti Jurusan Sunda UPI Mahasiswa Prestasi Tingkat Fakultas Taun 2015 | Bejatikoran
Shinta Angraeni mahasiswa angkatan 2012 ti Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah (JPBD) Sunda Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) jadi mahasiswa prestasi tingkat FPBS (Fakultas Pendidikan Bahasa & Sastra) UPI taun 2015 dina Pilmapres (Pemilihan mahasiswa Prestasi) tingkat fakultas..Kitu ceuk Ketua JPBD Sunda UPI Dr.Dingding Haerudin,M.Pd dijejeran Sekretaris JPBD Sunda UPI Dr.Hj.Nunuy Nurjanah,M.Pd. di kampus Jl..Dr.Setiabudhi No.229 Bandung.Numutkeun Nunuy saperti diberitakeun Koran Giwangkara Pilmapres dilaksanakeun 16 April 2015 diiluan 8 jurusan sarta dua juri nyaeta Prof.Dr.Didi Sukyadi MA jeung Dr.Hj.Tri Indri Hardini,M.Pd.Kriteria nu dipeunteun ngawengku presentase karya ilmiah,konten karya ilmiah luyu jeung tema Dikti ditambah artikel ngeunaan 5 S,Indek Prestasi Kumulatif (IPK), bahasa Inggris /asing jeung pangajen prestasi unggulan salila jadi mahasiswa nu dibuktikeun ku sertifikat.(Suherman.S).-