bejatikoran.com
Dr.Astri Riani Dewi S.Pd,M.Si : Kepala Sekolah Di Madrasah Perlu Mibanda Lima Dimensi Kompetensi | Bejatikoran
Kepemingpinan kepala sekolah di madrasah kacida mangaruhan sacara signifikan kana produktivitas Madrasah Tsnawiyah (MTs) total pengaruhna sajumlah 21,34 % ngawengku tina pangaruh langsung lobana 7,69 % sarta 13,65 % ngarupakeun pengaruh henteu langsung.Oge budaya madrasah mangaruhan 27,57 % diantarana 10,85 % pangaruh langsung jeung henteu langsung 16,73 % sarta kinerja professional guru gedena sajumlah 29,03% ngawengku 11,58 % pangaruh langsung jeung 17,45 % pangaruh henteu langsung. Pernyataan ieu ngarupakeun dumasar analisa kasimpula balitungan statistik turta panalungtikan hipotesis parsial didugikeun Dr.Astri Riani Dewi S.Pd,M.Si waktu mertahankeun disertasi judulna " Pengaruh Kepepemimpinan Kepala Madrasah,Budaya Madrasah Dan Kinerja Guru Teerhadap Produktivitas Madrasah " (Studi Reflektif Terhadap Persepsi Guru MTs Negeri di Kabupaten Ciamis) dina ujian sidang terbuka pikeun meunang gelar Doktor widang Manajemen Pendidikan Program Studi Manajemen Pendidikan di Program