behaituloilorsiglasulpastorului.wordpress.com
WILLIAM MARRION BRANHAM – EL A JURAT PE SINE ÎNSUȘI
12 Decembrie 1954 – Jeffersonville, Indiana Mă simt ca un intrus când vin aici. Fratele Neville este foarte ospitalier, iar când mă vede spune: „Frate Branham, vino pe platformă cu Cuvântul.”…