beersingnoi.com
Maiiam Contemporary Art Museum
เมื่อสถาปัตยกรรมพูดน้อยๆ แล้วปล่อยให้งานศิลปะพูดให้เต็มที่ พื้นที่จัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยแห่งใหม่ ห่างจากตัวเมืองออกมาทางถนนเชียงใหม่-สันกำแพงประมาณครึ่งขั่วโมง ดัดแปลงพื้นที่มาจากโกดังเก็บสะสมผลงา…