beersingnoi.com
Oblivious Cinema : KAMPHAENGSAEN RAMA, Nakhon Pathom
Oblivious Cinema : KAMPHAENGSAEN RAMA, Nakhon Pathom โรงหนังกำแพงแสนรามา ปัจจุบันถูกทิ้งร้าง ทางเข้าหลักในอดีตที่เคยรุ่งเรืองถูกปิดตายด้วยตึกแถวยุคหลัง คุณลุงที่เคยทำงานในนั้นเล่าว่า โรงหนังที่มีแ…