beersingnoi.com
CU Bank
CU Bank สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต Architect : RDM Design Group Location : Phuket รูปแบบสถาปัตยกรรมภายนอกดูเรียบง่าย บอกคาแรกเตอร์ของอาคารที่ทำหน้าที่เป็นสถาบันทางการเงิน ผนังกระจกด้านหน้…