beelddenker.com
Beelddenker en voor wie altijd bij de gymles als laatste gekozen werd
Kinderen die anders leren, worden al snel gepest. Mijn clientjes leren allemaal anders. Je kunt daar wat aan doen.