beelddenker.com
Beelddenker en As it is in Heaven
Zingen en dirigeren zijn super multi-zintuiglijk. Komt mijn visuele talent goed van pas.