beelddenker.com
Beelddenker en Bach voor ons brein
Hoe barokmuziek in het algemeen en Bach in het bijzonder goed kan zijn voor ons brein.