beedance07.com
SxA
Phụ trách: Bee & Weeds SxA là viết tắt của Shoui x Asari (*Muốn hiểu theo nghĩa S.A cũng được =)))*) Đây là một cặp đôi từ bộ truyện yaoi ZE cực đỉnh của tác giả Yuki Shimizu. Đây là những cảnh…