beedance07.com
GxH
Phụ Trách: Tiểu Hắc Miêu (trans) & Thỏ Béo Ú (edit) GxH là viết tắt của Genma x Himi Đây là một cặp đôi nữa từ bộ truyện yaoi ZE cực đỉnh của tác giả Yuki Shimizu. (PJ được thực hiện sau SxA) M…