beedance07.com
Lẩu Thập Cẩm S.C.I.
Toàn bộ tình yêu với SCI và Cẩm Sách của Bee là đây~ (*Bee: Tấm này là ta sưu tầm, không phải ta vẽ*) *Prequel (tiền thân của Lẩu Thập Cẩm SCI): Những khoảnh khắc Cẩm Đường và Công Tôn Part 1 Part …