beedance07.com
Đại Tỷ Giang Hồ (Series Ốc Sên Chạy)
Đại Tỷ Giang Hồ Sáng tác: Điệp Chi Linh Chuyển ngữ: Bee, Lưu Hà, Su Siu Nhưn, Khoa Thể loại: võng du, có lẽ cỡ như “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” ấy; tình cảm hài, lãng mạn, nhẹ n…