beedance07.com
Ký sự đi concert G Dragon – Act III: MOTTE
Hê nhô các bạn! Hơn cả năm rồi bạn Bee mới vào phủi bụi cái nhà này =))))))) Cái vid này sẽ kể về đợt đi tham dự concert Act III MOTTE của hai bạn nhỏ Bi và Mi cũng như là phần phát biểu cảm nghĩ c…