beedance07.com
Luân Tang Ký Lục – Văn án và tiền truyện
Luân Tang Kí Lục Author: Beedance07 Beta: Chiaki & Momo Thể loại: Ngôn đam bách – tình cảm lãng mạng sến súa cẩu huyết Note: Đây là một thế giới với context mà tui tưởng tượng trộn lẫn cổ…