beedance07.com
Thông báo về Việt Nam hè 2016 – đi fes, offline, và linh tinh các thứ
Hế nhô bà con ~ không biết bây giờ còn mấy mống theo dõi cái blog phủ bụi kín mít này =)))) Anw, nếu có bà con nào muốn gặp (lại) tui thì cuối hè này bạn Bee sẽ về Việt Nam, cụ thể là cuối tháng 7 …