beedance07.com
Bản tin fangirl tổng hợp 2015
Tết đến chợt nhận ra nhà đã đóng mốc và phủ bụi, cũng tại dạo này nhiều việc và cũng lười quá cơ, vậy nên post cái vid này lên cho nhà xôm xôm một tí ~ Về nhà này thì mình vẫn sẽ lâu lâu viết bài, …