beedance07.com
[SA Manga] Adekan – Chap 32.5
Lâu lắm gòi hêm update Adekan, cái này phải trách bên Eng ấy, tui cũng phải chờ update bên đó dài cổ nè ; ;