beedance07.com
Từ điển tổng hợp các từ thông dụng-thuật ngữ trong BL/Đam mỹ/Yaoi/Slash *to be updated*
Đợt rồi khi xem qua stat của trang wp của mình (sau khi nghe bạn Med khoe cái cụm tìm kiếm “Bạch Cẩm Đường bóp đùi Công Tôn” ở nhà bạn í), bạn Bee chợt thấy ở phần cụm tìm kiếm của tran…