beedance07.com
Kỷ niệm 5 năm lập tài khoản WP – Tổng kết và nhìn lại ~
Hôm nay, ngày 3 tháng 5 năm 2014, bạn Bee nhận được tin báo từ WP là hôm nay là kỷ niệm 5 năm blog được thành lập ~ Tớ cảm thấy 5 năm là một con số đẹp (đọc lên giống nhau a ~), thế nên quyết định …