beedance07.com
[YunJae] Sự Trả Thù Công Bằng – Fanmade Live Action Trailer
Hơ hơ hơ ~ Hôm trước nhìn lại đã thấy channel youtube của mình lên được hơn một ngàn subcriber *gãi đầu* tính ra cũng thuộc dạng trung bình trong giới fangirl làm fanvid (mà tính ra lại nhiều hơn f…