beedance07.com
[Vietsub] Thịnh Thế Thanh Phong – Kịch tình ca – “Tình Về”
Mọi người ới ~ sau bao lâu chờ đợi ~ sau bao nhiêu cái kịch truyền thanh + kịch tình ca về Thần Toán Tứ Bộ, cuối cùng cũng có một cái cho giọng của Thanh vào =)))))…