beedance07.com
[Troll] Du Long Tùy Nguyệt – Bộ phim do Trung Quốc – Việt Nam hợp tác sản xuất ~
Ok, trước đây ta đã từng làm một dàn casting Hàn Xẻng cho Du Long, lần này thì là hàng Tung Của đây. Các điều cần lưu ý: 1. Diễn viên ta chọn không theo hiện tại mà là t…