beedance07.com
[Wish – Clamp] Các phân cảnh của Kokyou & Hisui và những điều có thể bạn chưa để ý.
Uhm, Wish ở Việt Nam đã được phát hành nhưng phần extra thì hình như không có trong phần xuất bản (hoặc do tớ chưa được đọc), và trên mạng chưa có bản nào dịch đến phần của Kokyou và Hisui, mà tớ t…