beedance07.com
Lâu Lan Y Mộng – Giằng xé giữa yêu nước và yêu người
Hôm nay, trong thời kỳ tự kỷ vì máy hư, ta đã vô tình tìm thấy được bộ truyện này trên Kissmanga. Đọc xong mấy chap đầu, cảm tưởng sâu đậm nhất chính là… nó là Đam mỹ trá hình. Thế là may mắn…